Get Adobe Flash player
Błąd
 • Unable to load Cache Storage: database
 • Unable to load Cache Storage: database
 • Unable to load Cache Storage: database
 • Unable to load Cache Storage: database

Oferta

Świadczymy pomoc prawną zarówno dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Nawiązujemy umowy o stałą obsługę prawną na czas określony, ale przyjmujemy również jednostkowe, doraźne zlecenia. Szczegółowy zakres naszej oferty:

Prawo rodzinne

 • prowadzenie spraw o rozwód lub separację
 • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego i o zniesienie wspólności majątkowej
 • prowadzenie spraw o alimenty
 • prowadzenie spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem i pozbawienie lub powierzenie władzy rodzicielskiej
 • porady prawne w zakresie prawa rodzinnego

Prawo spadkowe

 • prowadzenie spraw o zachowek
 • reprezentowanie Klienta w sprawach o nabycie/dział spadku
 • pomoc w przygotowywaniu testamentów
 • porady prawne w zakresie prawa spadkowego

Prawo pracy

 • bieżąca obsługa prawna spraw pracowniczych - między innymi przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych podobnych dokumentów
 • doradztwo w zakresie zawierania oraz rozwiązywania umów o pracę
 • reprezentacja klientów w postępowaniach w sprawach pracowniczych przed sądami pracy
 • doradztwo w sprawach ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy lub za wypadek przy pracy
 • porady prawne w zakresie prawa pracy

Prawo cywilne

 • obsługa przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego
 • przygotowywanie umów, opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych
 • negocjowanie umów w imieniu klienta lub opiniowanie umów
 • prowadzenie spraw związanych z rękojmią lub gwarancją
 • dochodzenie kar umownych oraz odszkodowań
 • prowadzenie spraw o naruszenie dóbr osobistych
 • porady prawne w zakresie prawa cywilnego

Prawo gospodarcze

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego
 • windykacja należności
 • przygotowywanie i opiniowanie umów
 • zakładanie, rejestracja spółek handlowych
 • przekształcanie, łączenie i podział spółek
 • ochrona przed roszczeniami konsumentów
 • porady prawne w zakresie prawa gospodarczego

Prawo podatkowe

 • przygotowywanie opinii prawnych
 • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa podatkowego
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach  podatkowych przed organami  skarbowymi

end faq